"Podílet se: umění, kultura a sociální začleňování

Cílem tématu "Účastnit se" je zamyslet se nad způsoby mobilizace všech Korsičanů pro projekt nabídky, a to participativním a inkluzivním přístupem, který by zpochybnil místo kulturních práv, aby se každý občan mohl z role pasažéra stát vyslancem a aktérem tohoto dobrodružství.
08/07/2022
Knihovna médií - Portivechju

Cílem tématu "Účastnit se" je zamyslet se nad způsoby mobilizace všech Korsičanů pro projekt nabídky, a to participativním a inkluzivním přístupem, který by zpochybnil místo kulturních práv, aby se každý občan mohl z role pasažéra stát vyslancem a aktérem tohoto dobrodružství. V rámci této práce se budou řešit také průřezové otázky, jako jsou: středomořský a evropský rozměr; mobilizace mladých lidí; územní vyváženost (celý ostrov) navrhovaných akcí; digitální otázky; otázky atraktivity; konkurenceschopnost; vyvážený rozvoj cestovního ruchu a územní rozvoj při respektování přírodního prostředí.

Kulturní práva: uplatňování kulturního začlenění a průřezovosti

Reproduktory

Capisirviziu di l'amparera artistica e culturale Direction de la Culture - Collectivité de Corse

Yolaine Lacolonge

Ředitel pro kulturní záležitosti - Cità di Bastia

Delphine Ramos