Seminář Cultura Capitale!

Po nabídce Bastia Corsica 2028 se zaměřuje na kulturní inovace. Zpráva o diskusním dni, který se konal v pondělí 5. června 2023, Centre culturel L'Alboru, Bastia, 9.30-17.00 hodin.

Den pro :

  • Zopakovat, že kultura musí být jádrem sociálního projektu pro Korsiku.
  • Navázat na společný impuls, který vznikl díky Bastia-Korsika 2028 sdružením kulturních aktérů, umělců, místních úřadů, úřadů územního celku Korsika a vládních úřadů odpovědných za kulturu a související odvětví (kulturní dědictví, vzdělávání, cestovní ruch, územní plánování, jazyk atd.), sponzorů atd.
  • Určit správné nástroje a provozní metody k posílení našich tvůrčích ekosystémů, zejména posílením inženýrství a vytváření sítí kulturních aktérů.
  • S přihlédnutím k připomínkám poroty, která nevybrala kandidaturu Bastia Korsika odstranit slabé stránky a posílit silné stránky

Úplné znění zápisu je uvedeno v příloze. Můžete si také stáhnout některé prezentace našich řečníků.