Kultura v Evropě

S cílem zviditelnit evropské kulturní a audiovizuální odvětví podporuje Evropská komise různé akce, iniciativy a ocenění. Jejich cílem je ocenit úspěchy, vyzdvihnout vynikající výsledky a zvýšit povědomí o evropské kultuře a dědictví.

Průvodce financováním CulturEU

Evropská komise chce usnadnit přístup k možnostem financování EU pro kulturní a tvůrčí odvětví v období 2021-2027.

Cílem je pomoci subjektům v těchto odvětvích identifikovat nejvhodnější zdroje podpory EU pro jejich projekty.

Protože "kultura hýbe Evropou", nová mobilita umělců a kulturních pracovníků

Culture Moves Europe je program, který podporuje mobilitu umělců, tvůrců a kulturních pracovníků.

Je součástí Kultura Kreativní Evropy Evropské komise. Program mobility je zaměřen zejména na začínající umělce.

Evropská komise podporuje řadu akcí, iniciativ a ocenění v kulturních odvětvích.

Nový evropský Bauhaus

Protože Green Deal vytváří kulturní interdisciplinaritu a krásu pro oči, mysl a duši.

Nový evropský Bauhaus je tvůrčí a mezioborová iniciativa, která propojuje evropskou zelenou dohodu s našimi životními prostory a zkušenostmi. Iniciativa Nový evropský Bauhaus nás všechny vyzývá, abychom si společně představili a vybudovali udržitelnou a inkluzivní budoucnost, krásnou pro naše oči, mysl i duši.

 

11. října 2022
Průběžná výzva k předkládání projektů
Inovativní projekty ve městech.
Evropská městská iniciativa (EUI) vyhlásila výzvu ve výši 50 milionů eur na podporu městských inovací a schopnosti měst budovat udržitelný rozvoj měst na základě hodnot nového evropského Bauhausu.

 

 

Evropská hlavní města kultury

Iniciativa, která s podporou EU staví kulturu do centra evropských měst a každoročně oslavuje umění a kulturu. Cílem iniciativy Evropská hlavní města kultury (EHMK) je :

  • Zdůraznění bohatství a rozmanitosti kultur v Evropě
  • Oslava společných kulturních rysů Evropanů
  • Posílení pocitu sounáležitosti evropských občanů se společným kulturním prostorem.
  • Podporovat přínos kultury pro rozvoj měst.

Zkušenosti navíc ukazují, že tato akce je vynikající příležitostí k :

  • Regenerace měst
  • Zviditelnění měst na mezinárodní úrovni
  • Zlepšit obraz měst v očích jejich obyvatel.
  • Vdechnutí nového života do kultury města
  • Podpora cestovního ruchu

Iniciativa vznikla v roce 1985 a do dnešního dne byla udělena více než 60 městům v Evropské unii (EU) i mimo ni..

V roce 2022 se budou konat 3 Evropská hlavní města kultury:

 

V roce 2028 budou tři města držiteli titulu Evropské hlavní město kultury. Česká republikana adrese Francie a v zemi ESVO/EHP, kandidátské zemi nebo potenciální kandidátce na členství v EU. Soutěž začala v srpnu 2021 v České republice a v prosinci 2021 ve Francii.

Iniciativa, která staví kulturu do centra evropských měst