Kultura v Evropě

Evropská komise podporuje řadu akcí, iniciativ a ocenění v kulturních odvětvích.

S cílem zviditelnit evropské kulturní a audiovizuální odvětví podporuje Evropská komise různé akce, iniciativy a ocenění. Jejich cílem je ocenit úspěchy, vyzdvihnout vynikající výsledky a zvýšit povědomí o evropské kultuře a dědictví.

 

Průvodce financováním CulturEU

Evropská komise chce usnadnit přístup k možnostem financování EU pro kulturní a tvůrčí odvětví v období 2021-2027.

Cílem je pomoci subjektům v těchto odvětvích identifikovat nejvhodnější zdroje podpory EU pro jejich projekty.

Protože "kultura hýbe Evropou", nová mobilita umělců a kulturních pracovníků

Culture Moves Europe je program, který podporuje mobilitu umělců, tvůrců a kulturních pracovníků.

Je součástí Kultura Kreativní Evropy Evropské komise. Program mobility je zaměřen zejména na začínající umělce.

Nový evropský Bauhaus

Protože Green Deal vytváří kulturní interdisciplinaritu a krásu pro oči, mysl a duši.

Nový evropský Bauhaus je tvůrčí a mezioborová iniciativa, která propojuje evropskou zelenou dohodu s našimi životními prostory a zkušenostmi. Iniciativa Nový evropský Bauhaus nás všechny vyzývá, abychom si společně představili a vybudovali udržitelnou a inkluzivní budoucnost, krásnou pro naše oči, mysl i duši.

 

11. října 2022
Průběžná výzva k předkládání projektů
Inovativní projekty ve městech.
Evropská městská iniciativa (EUI) vyhlásila výzvu ve výši 50 milionů eur na podporu městských inovací a schopnosti měst budovat udržitelný rozvoj měst na základě hodnot nového evropského Bauhausu.

 

 

Evropská hlavní města kultury

Iniciativa, která s podporou EU staví kulturu do centra evropských měst a každoročně oslavuje umění a kulturu. Cílem iniciativy Evropská hlavní města kultury (EHMK) je:

 1. Zdůraznění bohatství a rozmanitosti kultur v Evropě
 2. Oslava společných kulturních rysů Evropanů
 3. Posílení pocitu sounáležitosti evropských občanů se společným kulturním prostorem.
 4. Podporovat přínos kultury pro rozvoj měst.

Zkušenosti navíc ukazují, že tato akce je vynikající příležitostí k:

 1. Regenerace měst
 2. Zviditelnění měst na mezinárodní úrovni
 3. Zlepšit obraz měst v očích jejich obyvatel.
 4. Vdechnutí nového života do kultury města
 5. Podpora cestovního ruchu

Iniciativa vznikla v roce 1985 a do dnešního dne byla udělena více než 60 městům v Evropské unii (EU) i mimo ni..

V roce 2022 se budou konat 3 Evropská hlavní města kultury:

 1. Esch (Lucembursko)
 2. Kaunas (Litva)
 3. Novi Sad (Srbsko)


V roce 2028 budou tři města držiteli titulu Evropské hlavní město kultury. Česká republikana adrese Francie a v zemi ESVO/EHP, kandidátské zemi nebo potenciální kandidátce na členství v EU. Soutěž začala v srpnu 2021 v České republice a v prosinci 2021 ve Francii.