Právní informace

Vydavatel

Cità di Bastia
Adresa: avenue Pierre Giudicelli - 20410 BASTIA Cedex
Tel: 04 95 55 95 55
E-mail: communication@bastia.corsica

Ředitel publikace : M. le Maire - Pierre Savelli
Psaní, animace a redakční řízení: oddělení komunikace
Fotografie: © cità di bastia, Stratis, pokud není uvedeno jinak.

Návrhář

Tyto stránky navrhla a vyrobila společnost :
SARL CORSICAWEB
Maison du Cap - Port Toga
20200 BASTIA
SIRET : 42201842400024

Webový specialista již více než 20 let, CORSICAWEB realizuje všechny vaše projekty: webové stránky, aplikace, intranet.

Hostitel

Hostitelem tohoto webu je :
o2switch
Siret : 510 909 807 00024
RCS Clermont Ferrand
SARL s kapitálem 100 000 EUR.
Telekomunikační operátor vyhlášený ARCEP
09/2989 - AS50474
o2switch je společnost skupiny Zohey Group
SAS s kapitálem 8 000 000 €.
Registrovaná ochranná známka INPI: 09 3 645 279

Osvobození od odpovědnosti za obsah stránek

CORSICAWEB jako tvůrce webových stránek nemůže zaručit správnost, přesnost nebo úplnost zpřístupněných informací.
na těchto stránkách, za které odpovídá koncový zákazník, vlastník doménového jména a původce informací prezentovaných na těchto stránkách. Společnost CORSICAWEB proto odmítá jakoukoli odpovědnost za nepřesnosti, nepřesnosti nebo opomenutí týkající se informací dostupných na těchto stránkách. Technické vlastnosti, popisy, fotografie a odkazy na produkty uvedené na těchto stránkách se mohou změnit bez předchozího upozornění. Děkujeme uživatelům stránek, že nás informují o případných opomenutích, chybách nebo opravách zasláním e-mailu na adresu communication@bastia.corsica s uvedením názvu příslušné domény a nalezených chyb.

Vývoj webu

Prvky prezentované na těchto stránkách se mohou změnit bez předchozího upozornění a jsou k dispozici bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, jakéhokoli druhu a nemohou zakládat nárok na náhradu škody.

Zproštění odpovědnosti za obsah odkazovaných stránek

Hypertextové odkazy vytvořené v rámci těchto webových stránek na jiné zdroje v internetové síti jsou navrženy pouze z důvodu pohodlí a za jejich obsah, odkazy, které obsahují, ani za jejich změny nebo aktualizace CORSICAWEB neodpovídá.

Osvobození od technické odpovědnosti

CORSICAWEB odmítá veškerou odpovědnost v případě potíží s přístupem na své stránky nebo přerušení spojení, ať už z jakýchkoli příčin. Kromě toho nemůže nést odpovědnost za jakékoli poškození nebo virus, který může infikovat váš počítač nebo jakékoli počítačové zařízení po použití nebo přístupu na tyto stránky nebo po stažení z těchto stránek.

Shromažďování osobních údajů a souborů cookie

Připomínáme vám, že máte právo na přístup k údajům, které se vás týkají, na jejich úpravu, opravu a vymazání (článek 34 zákona "Informatique et libertés" ze dne 6. ledna 1978). Chcete-li toto právo uplatnit, musíte zaslat e-mail na adresu communication@bastia.corsica.
E-mailovou adresu návštěvníků shromažďujeme pouze v případě, že nám ji dobrovolně poskytnou.
Provozní údaje a soubory cookie, které instalujeme do vašeho počítače, slouží pouze k těmto účelům.
analyzovat počet návštěv webových stránek tohoto webu za účelem zlepšení jejich obsahu. Údaje týkající se prohlížení stránek návštěvníky se nepoužívají k jejich identifikaci podle jména. Jedná se o globální statistiky, které nám umožňují zjistit, které stránky jsou více či méně populární, úroveň aktivity za den a za hodinu, hlavní chyby klientů nebo serveru. Připomínáme vám, že máte možnost zablokovat instalaci souborů cookie ve svém počítači v prohlížeči.

Práva duševního vlastnictví a reprodukční práva

Celá tato stránka podléhá francouzským a mezinárodním právním předpisům o autorských právech a duševním vlastnictví. Veškerá práva na reprodukci jsou vyhrazena, včetně práv na dokumenty ke stažení a ikonografická a fotografická zobrazení.
Jakákoli reprezentace a/nebo reprodukce a/nebo využití těchto stránek, ať už celých nebo jejich částí, jakýmkoli způsobem bez výslovného předchozího souhlasu společnosti CORSICAWEB je zakázána a představovala by porušení ve smyslu článků L 335-2 a následujících zákoníku o duševním vlastnictví.
Obsah těchto stránek (texty, obrázky, fotografie, hudba atd.) byl poskytnut klientem, který se prohlásil za vlastníka těchto zdrojů nebo který má práva k zajištění jejich šíření na těchto stránkách. Klient jako editor webu je odpovědný za jeho obsah, protože jej poskytl při vytváření webu v případě statického webu, nebo protože pravidelně zásobuje databázi, na níž je web založen, v případě dynamického webu. CORSICAWEB nelze v žádném případě označit za vydavatele těchto stránek. CORSICAWEB nenese odpovědnost za hypertextové odkazy na jiné stránky a/nebo osobní stránky a obecně za všechny existující zdroje na internetu. Shromažďování osobních údajů za účelem obohacení databází, například pro komerční nebo reklamní účely, je zakázáno.

Odkazy na tyto webové stránky

Bez předchozího povolení můžete vytvořit odkaz z jiné stránky na stránku, kterou právě navštěvujete. CORSICAWEB však nepovoluje používání "rámů", které uživatelům internetu naznačují, že se nacházejí na jiné stránce.