AU-DELÀ DE L'ÎLE / BEYOND THE ISLAND / ALDIL'ISULA, koncept Bastia-Corsica 2028

V říjnu 2021 město Bastia veřejně požádalo o udělení titulu Evropské hlavní město kultury pro rok 2028 s úmyslem rozšířit tuto žádost na celou Korsiku. Tak se zrodilo sdružení Bastia-Korsika 2028. 

O něco více než rok později jsme se oficiálně přihlásili do soutěže a 2. ledna 2023 jsme ministerstvu kultury předložili naši nabídkovou dokumentaci. 

AU-DELÀ DE L'ÎLE / ZA OSTROVEM / ALDIL'ISULA

Touto koncepcí potvrzujeme dvojí vůli problematizovat ostrovní realitu Korsiky, z níž vyplývá její sociální, kulturní a ekologická výjimečnost, ale také podnítit změnu pohledu na naše území mimo tuto ostrovní skutečnost, která byla po staletí předmětem projekcí, folklorizujícího marketingu, utopických konstrukcí a politických experimentů.

Tím, že se promítneme za hranice ostrova, chceme společně překonat naše determinismy a zahájit pluralitní dialog s evropským kontinentem a středomořským světem.

DALŠÍ KROKY

Na konci února se delegace vydá na ministerstvo kultury, aby naši žádost představila a podpořila porotě složené z dvanácti evropských odborníků. Na konci tohoto slyšení porota oznámí města, která se dostala do užšího výběru na titul Evropské hlavní město 2028.

Pokud se dostaneme do užšího výběru, budeme muset na podzim vypracovat a předložit novou dokumentaci a na samém konci roku 2023 evropská komise odborníků zveřejní svůj výběr a určí dvě vítězná města: jedno ve Francii a druhé v České republice.