Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s ustanoveními platných právních předpisů o ochraně osobních údajů vás informujeme, že vaše údaje budou začleněny do systému zpracování, který patří společnosti Bastia Corsica 2028.

Správce údajů

Ve smyslu článku 4.7 RGPD je společnost Bastia Corsica 2028 odpovědná za zpracování osobních údajů shromážděných na internetových stránkách https://bastiacorsica2028.eu.. Bastia Corsica 2028 určuje účely a prostředky prováděného zpracování.

Proč Shromažďuje společnost Bastia Corsica 2028 osobní údaje?

Bastia Corsica 2028 shromažďuje údaje pro několik níže uvedených účelů: analýza chování při prohlížení webových stránek. Některé údaje se shromažďují automaticky. Pak jste předem pečlivě informováni. Další údaje jsou shromažďovány na základě požadavků zákona a/nebo nařízení a další údaje mají strategický a obchodní význam a vyžadují váš předchozí souhlas. V každém případě společnost Bastia Corsica 2028 dbá na dodržování předpisů, jejichž požadavky se liší od prostého informování až po předchozí získání vašeho souhlasu.

1) Automaticky shromažďovaná data

  • použité zařízení a prohlížeč
  • IP adresa (anonymizace)
  • datum a čas navigace
  • historii procházení (z https://bastiacorsica2028.eu).

Aby bylo toto shromažďování údajů podle předpisů povoleno, poskytujeme vám mechanismus, jak vznést námitku aktualizací vašich preferencí v sekci "zásady ochrany osobních údajů" na našich webových stránkách. Tato možnost je k dispozici ve všech prohlížečích a na všech typech terminálů (včetně chytrých telefonů a tabletů). V případě potíží s použitím tohoto mechanismu nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře. V souladu s předpisy vás také informujeme, že :

  • Shromážděné údaje nejsou porovnávány s jinými zpracováními (např. se soubory zákazníků nebo statistikami návštěv jiných stránek).
  • Takto shromážděné údaje povedou pouze k vytvoření anonymních statistik.
  • Nesledujeme vaše prohlížení jiných webových stránek.
  • Shromážděná IP adresa neumožňuje přesnější geolokaci než v měřítku města:
  • Tyto údaje nejsou uchovávány déle než 13 měsíců od vaší první návštěvy.
  • nezpracované provozní údaje s identifikátorem by rovněž neměly být uchovávány déle než 13 měsíců.

Jakékoli shromažďování údajů nad rámec údajů určených k poskytování těchto statistik vyžaduje váš předchozí souhlas, pokud není založeno na jiném právním základě.

2) Údaje shromážděné pro podpis

Při vyplňování manifestu nám můžete poskytnout osobní údaje, abychom mohli zpracovat vaše požadavky. Právním základem je opět čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právním základem pro toto shromažďování a zpracování je článek 6.1.b NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo "GDPR").


Uchovávání údajů

V souladu s platnými předpisy vás společnost Bastia Corsica 2028 informuje, že údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s místně platnými předpisy. Například podle francouzských zákonů jsme povinni uchovávat platební a fakturační údaje po dobu 10 let.

Zpracování dat

Společnost Bastia Corsica 2028 oznamuje, že bude s údaji nakládat zákonným, loajálním, transparentním, přiměřeným, relevantním, omezeným, přesným a aktualizovaným způsobem. Proto se společnost Bastia Corsica 2028 zavazuje přijmout veškerá přiměřená opatření, aby byly tyto údaje v případě jejich nepřesnosti neprodleně vymazány nebo opraveny.

Společnost Bastia Corsica 2028 bude zpracovávat vaše údaje, aby vás mohla znovu kontaktovat na základě vaší žádosti o kontakt.

Práva uživatelů

V souladu s články 15 až 22 GDPR máte v souvislosti s údaji, které o vás uchováváme, následující práva:
- právo na přístup (článek 15 GDPR).
- právo na opravu (článek 16 GDPR).
- právo na výmaz (článek 17 GDPR).
- právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR).
- právo na oznámení údajů: oprava, výmaz, omezení (článek 19 GDPR).
- právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR).
- právo vznést námitku (článek 21 GDPR).
- právo nebýt profilován (článek 22 GDPR).


Přenos dat

Společnost Bastia Corsica 2028 informuje, že vaše údaje nepředá třetí straně.

Doba uchovávání údajů

Doba, po kterou vaše údaje uchováváme, se liší podle právního stavu a v případě menších omezení podle doporučení CNIL a našich potřeb.

V přiložené tabulce naleznete doby uchovávání hlavních údajů, které používá společnost Bastia Corsica 2028.

Typ zpracování dat : Vztahy se zákazníky
Účel zpracování : Řízení obchodních vztahů
Právní základ pro zpracování : Článek L123-22 odst. 2 obchodního zákoníku
Doba použitelnosti : 365 dní
Poznámky (the
Zjednodušené normy CNIL mají pouze orientační hodnotu, protože
25.05.2018. Očekávají se budoucí normy). Zjednodušený standard
CNIL NS-048


Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 26. srpna 2022. Společnost Bastia Corsica 2028 může čas od času provést změny svých zásad ochrany osobních údajů a aktualizovat je na svých webových stránkách. Jakékoli aktualizace těchto zásad vám budou sděleny prostřednictvím snadno identifikovatelných oznámení na našich webových stránkách a/nebo zasláním informací e-mailem.